Köszöntjük weboldalunkon

A „Fokról-Fokra” Alapítvány bemutatása

(kivonat az Alapító Okiratból) Alapítványunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében tevékenykedő szervezet. (60. 136/1988/5. 1999. január 05. határozattal 722. nyilvántartási számon bejegyezve.) Az alapítvány célja: az esztergomi Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola ,Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola fogyatékkal élő tanulói nevelésének, oktatásának és szakképzésének támogatása. Így az alapítvány célja különösen: – az óvodai nevelőmunka, az általános iskolai nevelő-oktató munka tárgyi, technikai, létesítményi feltételeinek javítása – a speciális szakiskolai képzés feltételeinek javítása – a tanórán kívüli szabadidős tevékenységi formák, rendezvények, versenyek támogatása – a kiemelkedő eredményt elért tanulók támogatása – a gyermekek nyári időszakban történő üdültetése, vallási-, etnikai-, kézműves-, turisztikai-, környezetvédelmi-, diák önkormányzati tábororztatásának elősegítése – a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása – családsegítő szolgáltatások biztosítása – az iskolarendszerű oktatásból kikerült, szakképzetlen, fogyatékkal élő fiatalok szakmai képzésének, folyamatos tanulásának elősegítése, ezzel munkaerő piaci esélyeiknek javítása.